Studia podyplomowe – Nowoczesne systemy transportu szynowego

Politechnika Poznańska we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” pod patronatem Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei utworzyło nowy kierunek studiów podyplomowych – „Nowoczesne systemy transportu szynowego”.

Dzięki współpracy renomowanych wykładowców oraz długoletnich praktyków kierunek ten stanowi niepowtarzalną okazję na zapoznanie się z najnowszymi technologiami stosowanymi w pojazdach szynowych. Ogromna wiedza oraz doświadczenie pracowników naukowych Politechniki Poznańskiej, niezliczone projekty oraz konstrukcje stworzone przez pracowników Instytutu i osób posiadających ogromne doświadczenie w branży kolejowej sprawiają, że program studiów jest niezwykle atrakcyjny dla słuchaczy.

Dla uczestników przewidziane są również zajęcia praktyczne, dla pozyskania doświadczeń w zakresie nowoczesnych rozwiązań stosowanych  w systemach transportu szynowego.

Kierunek jest objęty prestiżowym patronatem Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, która skupia podmioty gospodarcze związane z rynkiem kolejowym. Dzięki temu informacja o nowym kierunku dotrze do szerokiego grona odbiorców z całego kraju, przez co przewiduje się ogromne zainteresowanie.

Innowacyjność programu połączona z zajęciami praktycznymi stanowi doskonały sposób na pogłębienie wiedzy i zapoznanie się z najnowszymi technologiami.

Wymagane kierunki ukończenia studiów wyższych przez kandydatów na studia podyplomowe: Mechanika i Budowa Maszyn, Transport, Konstrukcja i Eksploatacja Środków Transportu, Budownictwo, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechatronika.

Inne wymagania: Ukończone studia wyższe, stopień magistra.

Warunkiem przyjęcia na studia jest spełnienie: kryteriów naboru i pozytywny przebieg postępowania kwalifikacyjnego oraz wniesienie opłaty z tyt. uczestnictwa w studiach w wysokości: 4300 zł.

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS,
 • obrona pracy końcowej z wynikiem pozytywnym,
 • złożenie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.

Zgłoszenia: rekrutacja.put.poznan.pl

Czas trwania studiów: 2 semestry

Najbliższa edycja: od października 2021 do września 2022

Koszt: 4300 złotych (możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach)

Terminy zajęć: soboty (2-3 w miesiącu) w godzinach 9:00-19:00

Przedmioty wchodzące w skład studiów:

 • Nowe technologie w projektowaniu i budowie pojazdów szynowych
 • Systemy eksploatacji pojazdów szynowych
 • Dopuszczenie pojazdów szynowych do ruchu
 • Niekonwencjonalne układy napędowe pojazdów szynowych
 • Kolejowe systemy transportu intermodalnego
 • Zrównoważony transport i mobilność
 • Transport szynowy a środowisko naturalne
 • Zarządzanie projektami kolejowymi i finansowaniem
 • Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym
 • Współczesne metody i koncepcje zarządzania podmiotami kolejowymi
 • Nowe technologie w projektowaniu i utrzymaniu infrastruktury kolejowej
 • Inteligentne systemy sterownia ruchem kolejowym

Bliższych informacji udziela dr Sylwia Łuczak – tel. 61 665 2260, instytut.transportu@put.poznan.pl

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski – tel. 61 665 2570, franciszek.tomaszewski@put.poznan.pl